Najčešće greške koje radite prilikom analize vašeg weba

web analiza

Korištenje web-analize danas je postalo uobičajeno. Sa svojom djelotvornošću najboljeg mjerenja uspjeha za web-lokaciju, sada je koristi veliki broj poduzeća, bez obzira na to jesu li to mali blogovi ili velike platforme za e-trgovinu.

Greške prilikom web analize

S obzirom na to da se kroz analizu weba mjere korisnici i posjetitelji stranice te njihovo ponašanje, postoje određene greške koje su učestale prilikom korištenja alata za web analizu. Neke od njih, nalaze se u nastavku.

  • Fokusiranje na krivu metriku

Ako ste sastavili pogrešan skup mjernih podataka za mjerenje uspjeha vaše web-lokacije, web-analiza će jedva dati rezultat. Mnoga se poduzeća usredotočuju isključivo na mjerne podatke koji su ili popularni ili su previše usredotočeni na ono što korisnici rade. Shvatite da je stvarno pitanje “Zašto korisnici rade ono što rade?”

  • Očekivanje da rezultati budu očiti

Jednostavna implementacija analitike ne znači da ćete odmah dobiti rezultate i uvide. Potrebno je raditi i truditi se iskopati rezultate iz podataka i statistike analize. Mnogi stručnjaci nazivaju web analitiku detektivskim poslom, jer rezultati nikada nisu očiti.

  • Oslanjanje na samo jedan alat

Budući da je web i sve na njemu toliko komplicirano, nikada ne očekujte da vam jedan alat da sve odgovore. Vjerojatno ćete morati koristiti i implementirati brojne alate za web-analizu kako biste saznali zašto se korisnici ponašaju na određeni način.

  • Ulaganje premalo resursa

Ako se iz analitičkog rada na web-lokaciji poduzeća ne vide mjerljivi i opipljivi rezultati, većina vlasnika smanjuje proračun koji se dodjeljuje za web-analizu. To je ozbiljna pogreška jer analitika pokazuje rezultate na duži rok i dodjela nekoliko resursa za poduzimanje korektivnih mjera ograničava mogućnost dobivanja rezultata.

  • „Spamanje“ stranice sadržajem i ključnim riječima

Da, morate obratiti pažnju na ključne riječi i fraze, ali spamanje vaše web stranice s ovim nije pametan potez. Na kraju, ono što je doista važno jest kvaliteta web-sadržaja umjesto onog koji je bogat samo ključnim riječima.

Znate li što je marketing tražilica?

Leave a Reply