Kako mjeriti uspješnost social media marketinga?

social media roi

Social media marketing ima svoj značajan utjecaj, no kako izmjeriti taj utjecaj? Bez mjerenja uspješnosti marketinških aktivnosti nije moguće znati kakve učinke imaju sadržaji koje nudimo našoj ciljanoj skupini na rast i prihod koji određeni brand ili poslovni subjekt ostvaruje.

Social media ROI

ROI ili Return On Investments pokazatelj je uspješnosti marketinga. ROI općenito označava pokazatelja rentabilnosti, tj. profitabilnosti uložene investicije ili nekog kapitala te se sve češće upotrijebljava u marketingu putem društvenih mreža odnosno social media marketingu. ROI se u marketingu koristi za mjerenje uspješnosti marketinških aktivnosti ili za evaluaciju investiranja u Social media marketing-u. Mjerenje ovog pokazatelja u kontekstu društvenih mreža odvija se u nekoliko koraka, koji su prikazani u nastavku.

Definiranje metrike

Prilikom određivanje marketinške strategije potrebno je definirati vrijednosti koje će se pratiti i analizirati. Vrijednosti ovise o raznim čimbenicima, a prije svega potrebno je definirati koja će se društvena mreža koristiti. Nakon definiranja društvene mreže, potrebno je definirati vrijednosti koje će se tijekom vremena mjeriti. Te vrijednosti su specifične i najčešće različite za svakog klijenta, jer ovise o konkretnoj strategiji koja se provodi. Za neke to može primjerice biti broj pratitelja, dok za druge to može biti doseg ili nešto treće.

Postavljanje ciljeva

Postavljanje ciljeva je ključno u svakoj marketinškoj strategiji jer ono određuje smjer u kojem će se kretati marketinške aktivnosti. Postavljanje ciljeva je važno jer omogućuje usporedbu između planiranih i ostvarenih performansi. Prilikom postavljanja ciljeva važno je da se oni kvantificiraju gdje je to moguće. Primjerice, umjesto da je definirani cilj povećanje pratitelja na Facebook-u, neka ono bude Povećanje broja pratitelja na Facebook-u za 1000 ljudi u narednih 30 dana. Na taj način se jasno dolazi do zaključka jesu li naši ciljevi ostvareni u zadanom vremenskom okviru.

Kvantitativni i kvalitativni ciljevi

Kvantificiranje ciljeva ponekad može biti teško kada je riječ o metrici koju je teško pratiti. Prilikom postavljanja ciljeva potrebno je definirati vrijednosti koje će se mjeriti, kao što je spomenuto ranije, no postavlja se pitanje koliku novčanu vrijednost ima svaka od tih osoba ili pratitelja naše stranice, odnosno kakvu zaradu organizacija ostvaruje ulaganjem u marketing putem društvenih mreža. Ta vrijednost je mjerljiva, no zahtjeva suradnju marketinga i prodajnog sektora. Primjerice, ako se radi o organizaciji koja se bavi proizvodnjom i prodajom određenog proizvoda, potrebno je usporediti zaradu u određenom vremenskom periodu s porastom broja pratitelja ili aktivnostima koje se odvijaju na društvenim mrežama.

Za razliku od kvantitativnih ciljeva, neke ciljeve je zaista teško brojčano prikazati te zahtjevaju detaljan opis. Takvi ciljevi su kvalitativni ciljevi. Jedan od primjera može biti brendiranje, koje je teško izmjeriti, a ima značajan utjecaj na poslovni rezultat. Umjesto mjerenja takvih ciljeva, potrebno je provesti deskriptivnu analizu situacije prije i poslije provođenja marketinške strategije ili pojedinih aktivnosti unutar strategije.

Znate li na koji način rade tražilice i zašto je to bitno znati?

Leave a Reply