Jesu li vaši analitički podaci uspješni?

analitički podaci

Kroz pitanje postavljeno u naslovu ovog članka, veliki naglasak stavlja se na činjenicu kako je analitika složeno polje za proučavanje. Postoje slučajevi u kojima ćete odabrati pravilnu metriku, ali ipak nećete moći pravilno analizirati podatke ili ćete sve analize uredno provesti, no ipak nećete uspješno implementirati dobivene rezultate.

Web analitika zahtjeva značajne kontrole, jer pogreška u bilo kojoj fazi analiziranja može dovesti do neuspješnosti analiziranja ili interpretiranja rezultata analize. Izlaz iz jedne faze analize služi kao ulaz u drugu fazu, stoga je važno da se podaci u svakoj fazi koriste na odgovarajući način.

Svrha analize

Kako bi identificirali koristite li analitičke podatke uspješno, prethodno je potrebno ispravno identificirati svrhu analize, odnosno odgovoriti na pitanje što se web analitikom želi postići. U širem smislu, web analitika pronalazi trag koji su posjetitelji stranice ostavili, jer prepoznavanjem i istraživanjem namjera i ponašanja posjetitelja, dobiva se uvid u njihovo djelovanje te odgovor na pitanje zašto se ponašaju na određen način. Ako vaši analitički podaci otkrivaju što su posjetitelji stranice učinili, ali ne i zašto su to učinili, daleko ste od željenih rezultata. Svrha analize vam mora biti jasna, jer se na temelju svrhe može procijeniti učinkovitost prikupljenih analitičkih podataka.

Istraživačko pitanje

Tretiranje analiziranja web stranice kao složenog istraživačkog programa je dobar pristup, jer prije mjerenja učinkovitosti moraju se postaviti pitanja istraživanja. Nakon utvrđivanja svrhe, potrebno je detaljnije razviti istraživačko pitanje. Identificirajte one segmente web stranice koji će se pregledati i objasniti zašto je ovakvo istraživanje važno, odnosno kakvu korist će donijeti za organizaciju.

KPI i metrika

Postavljanje pravilnih KPI-ja (Key Performance Indicators) i mjernih podataka je ključno za uspješno korištenje analitičkih podataka. O ovoj temi će biti više govora u budućim člancima, no u ovom kontekstu važno je naglasiti kako svaka metrika i pokazatelji uspješnosti (KPI) moraju biti u mogućnosti pratiti četiri vrste podataka:

  1. Izvor – označava odakle dolaze vaši posjetitelji.
  2. Iznos – učestalost kojom se određena radnja koju izvršavaju posjetitelji izvodi.
  3. Priroda – označava što posjetitelji doživljavaju kada posjete vašu stranicu, odnosno kakva je priroda aktivnosti.
  4. Rezultati – koliko su napori organizacije bili korisni.

Jesu li vaši analitički podaci uspješni i kako vam može pomoći Benchmarking

Posljednji kriterij za određivanje uspješnosti vaših analitičkih podataka je benchmarking ili usporedba. U kontekstu uspješnosti analitičkih podataka i benchmarkinga važno je fokusirati se na mjerila. Podaci dobivaju smisao tek kada je postavljeno mjerilo. Većina mjernih podataka su apsolutni brojevi ili postotci koji ne daju rezultate niti pokazuju korist prikupljenih podataka. S referentnim mjerilima mogu se provesti eksperimenti i ispitivanja koji otkrivaju rad web stranice. Kada se mjerni podaci uspoređuju s referentnim vrijednostima, analizira se kolika je njihova razlika i temeljem toga donose se zaključci.

Leave a Reply