Kontakt

Codebox d.o.o za informatičke djelatnosti
OIB: 51370111714

Sjedište: Petra Preradovića 53, 31540 Donji Miholjac
Uredi: Dravska 17, 48000 Koprivnica

E-mail: Info@codebox.hr

Mob: +385 91 724 2407, +385 91 587 1392

Potražite nas na adresi Dravska ulica 17, Koprivnica