Tag Archives: marketinski plan

Kako napisati dobar marketinški plan

marketinški plan

Marketinški plan je dokument koji detaljno analizira i projektira radnje nužne za postizanje željenog marketinškog cilja za određeni proizvod, uslugu ili brend. Danas se sve više pojam marketinškog plana odnosi na digitalni prostor obzirom na to da je digitalna transformacija u punom zamahu. No ipak kada želimo napisati dobar marketinški plan za naš posao, bilo […]